Högskolan Dalarnas videochat (beta) är din ingång till direktsända föreläsningar från campus. Här tittar du på föreläsningar som direktsänds från salar i Falun eller Borlänge.
Du kan också ställa frågor direkt till föreläsaren när du behöver!

Kommande sändningar

Senare idag
Tid:
16:00 - 17:00
Kurs:
Övergångar till demokrati och diktatur
Lärare:
Kjetil Duvold
Rum:
FÖ1
Imorgon
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan I
Lärare:
Ingrid From
Rum:
310 Bild
Tid:
09:00 - 11:00
Kurs:
Mellanöstern i den samtida världen
Lärare:
Amr G.E Sabet
Rum:
FÖ6
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder för evidensbaserad vård II
Lärare:
Ola Nääs
Rum:
FÖ2
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
FÖ1
Tid:
09:00 - 15:00
Kurs:
Profession, teori och metod
Lärare:
Mari-Cristin Malm
Rum:
033
Tid:
10:00 - 11:00
Kurs:
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
V312
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Design av PV- och hybridsystem
Lärare:
Emmanouil Psimopoulos
Rum:
321
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Ledning av pedagogisk verksamhet med inriktning mot utvecklingsarbete i förskola och skola
Lärare:
Mats Lundgren
Rum:
310 Bild
Tid:
11:00 - 12:00
Kurs:
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
V312
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6
Lärare:
Lars Linder
Rum:
310 Bild
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
FÖ1
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
V312
Tid:
15:00 - 16:30
Kurs:
Filosofi: Filosofi I
Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori
Rum:
033
Tid:
15:00 - 17:00
Kurs:
Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning internationella relationer
Lärare:
Amr G.E Sabet
Rum:
310 Bild
Fredag, den 20 januari 2017
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Matematik 1a för grundlärare 4-6
Matematik 1a för grundlärare F-3
Lärare:
Johan Åkerstedt
Rum:
FÖ3
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
FÖ2
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Design av solvärmesystem
Lärare:
Tomas Persson
Rum:
321
Tid:
09:00 - 15:00
Kurs:
Utveckling och lärande i förskolan och förskoleklass (inklusive 7,5 hp VFU)
Lärare:
Margareta Berglund
Rum:
FÖ1
Tid:
09:00 - 15:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Elisabet Nerpin
Marianne Spante
Rum:
033
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
V312
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6
Lärare:
Susanne Antell
Rum:
310 Bild
Tid:
12:00 - 14:00
Kurs:
Sociologi II
Sociologi II för socionomer
Sociologi II för samhällsvetare
Lärare:
Sverre Wide
Rum:
FÖ5
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
FÖ2
Måndag, den 23 januari 2017
Tid:
08:30 - 10:30
Kurs:
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
V312
Tid:
08:45 - 11:00
Kurs:
Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare F-3
Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare 4-6
Lärare:
Desirée Von Ahlefeld Nisser
Rum:
FÖ3
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder för evidensbaserad vård II
Lärare:
Ola Nääs
Rum:
FÖ2
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Vård och behandling vid blås- och tarmfunktionsstörningar samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Lärare:
Marika Hagelberg
Rum:
310 Bild
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
FÖ5
Tid:
10:00 - 16:00
Kurs:
Profession, teori och metod
Lärare:
Mari-Cristin Malm
Rum:
033
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6
Lärare:
Lars Linder
Rum:
V312
Tid:
12:00 - 14:00
Kurs:
Sociologi II
Sociologi II för socionomer
Sociologi II för samhällsvetare
Lärare:
Sverre Wide
Rum:
FÖ2
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Design av PV- och hybridsystem
Lärare:
Marco Hernandez Velasco
Rum:
321
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Vård och behandling vid blås- och tarmfunktionsstörningar samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Lärare:
Marika Hagelberg
Rum:
310 Bild
Tisdag, den 24 januari 2017
Tid:
08:00 - 09:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Monika Jansson
Rum:
FÖ1
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6
Lärare:
Lars Linder
Rum:
033
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Marianne Spante
Rum:
FÖ5
Tid:
09:00 - 11:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Sefija Melkic Larsson
Rum:
FÖ6
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Design av solvärmesystem
Lärare:
Tomas Persson
Rum:
321
Tid:
09:00 - 13:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Anncarin Svanberg
Rum:
FÖ1
Tid:
09:00 - 15:30
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
310 Bild
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
FÖ5
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Lek och kommunikation II
Lärare:
Katharina Davidsson
Rum:
033
Tid:
11:00 - 12:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Sefija Melkic Larsson
Rum:
FÖ6
Tid:
12:00 - 13:00
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskola och förskoleklass
Lärare:
Sanna Bäcke
Rum:
033
Tid:
12:00 - 14:00
Kurs:
Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning statsvetenskap
Lärare:
Kjetil Duvold
Rum:
FÖ6
Tid:
12:30 - 14:45
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
FÖ3
Tid:
13:00 - 14:45
Kurs:
Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara
Lärare:
Fredrik Karlsson
Rum:
V312
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU)
Utveckling och lärande i grundskolans åk 4-6 (inklusive 7,5 hp VFU)
Lärare:
Susanne Rosén
Rum:
FÖ1
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder för evidensbaserad vård II
Lärare:
Anna Ehrenberg
Rum:
FÖ2
Tid:
14:30 - 17:30
Kurs:
Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap
Lärare:
Kjetil Duvold
Rum:
033
Tid:
15:00 - 17:00
Kurs:
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6
Lärare:
Stefan Larsson
Rum:
FÖ3
Onsdag, den 25 januari 2017
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Övergångar till demokrati och diktatur
Lärare:
Kjetil Duvold
Rum:
033
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Mellanöstern i den samtida världen
Lärare:
Amr G.E Sabet
Rum:
V312
Tid:
08:30 - 12:30
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Helena Willman
Rum:
FÖ1
Tid:
08:45 - 11:00
Kurs:
Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare F-3
Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare 4-6
Lärare:
Desirée Von Ahlefeld Nisser
Rum:
FÖ3
Tid:
09:00 - 11:30
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Sefija Melkic Larsson
Rum:
FÖ6
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi II
Lärare:
Mathias Andersson
Rum:
FÖ5
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Motiverande samtalsmetodik
Lärare:
Jennie Vinter
Rum:
310 Bild
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass
Lärare:
Berit Lundgren
Rum:
033
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Sefija Melkic Larsson
Rum:
FÖ6
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Design av PV- och hybridsystem
Lärare:
Marco Hernandez Velasco
Rum:
321
Tid:
13:00 - 15:00
Lärare:
Göran Morén
Rum:
Samtalsrum 02
V312
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap
Lärare:
Kjetil Duvold
Rum:
FÖ3
Torsdag, den 26 januari 2017
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Matematik 1a för grundlärare 4-6
Matematik 1a för grundlärare F-3
Lärare:
Helena Grundén
Rum:
033
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Design av solvärmesystem
Lärare:
Tomas Persson
Rum:
321
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi II
Lärare:
Mathias Andersson
Rum:
FÖ5
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Sefija Melkic Larsson
Rum:
FÖ6
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6
Lärare:
Terje Hedström
Rum:
310 Bild
Tid:
13:00 - 15:30
Kurs:
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
FÖ5
Fredag, den 27 januari 2017
Tid:
09:00 - 15:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi II
Lärare:
Mathias Andersson
Rum:
FÖ5
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning internationella relationer
Lärare:
Amr G.E Sabet
Rum:
FÖ2
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Matematik 1a för grundlärare 4-6
Matematik 1a för grundlärare F-3
Lärare:
Jonas Jäder
Rum:
FÖ1
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Matematik 1a för grundlärare 4-6
Matematik 1a för grundlärare F-3
Lärare:
Maria Sundberg
Rum:
FÖ1
Måndag, den 30 januari 2017
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
FÖ3
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU)
Utveckling och lärande i grundskolans åk 4-6 (inklusive 7,5 hp VFU)
Lärare:
Solveig Ahlin
Rum:
310 Bild
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6
Lärare:
Lars Linder
Rum:
V312
Tid:
12:00 - 14:00
Kurs:
Sociologi II
Sociologi II för socionomer
Sociologi II för samhällsvetare
Lärare:
Sverre Wide
Rum:
FÖ5
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
FÖ1
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Design av PV- och hybridsystem
Lärare:
Désirée Kroner
Rum:
321
Tisdag, den 31 januari 2017
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6
Lärare:
Andreas Karlsson
Rum:
V312
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Design av solvärmesystem
Lärare:
Tomas Persson
Rum:
321
Tid:
09:00 - 12:30
Kurs:
Utveckling och lärande i förskolan och förskoleklass (inklusive 7,5 hp VFU)
Lärare:
Margareta Berglund
Rum:
FÖ1
Tid:
10:00 - 12:00
Lärare:
Annie-Maj Johansson
Rum:
FÖ2
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning statsvetenskap
Lärare:
Kjetil Duvold
Rum:
FÖ3
Tid:
13:00 - 14:45
Kurs:
Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara
Lärare:
Fredrik Karlsson
Rum:
033
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Design av PV- och hybridsystem
Lärare:
Désirée Kroner
Rum:
321
Tid:
14:00 - 15:30
Kurs:
Journalistik och skriftlig PR inom idrottsområdet
Lärare:
Marit Nybelius
Rum:
FÖ2
Tid:
14:00 - 16:00
Kurs:
Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap
Lärare:
Kjetil Duvold
Rum:
FÖ3