Högskolan Dalarnas videochat (beta) är din ingång till direktsända föreläsningar från campus. Här tittar du på föreläsningar som direktsänds från salar i Falun eller Borlänge.
Du kan också ställa frågor direkt till föreläsaren när du behöver!

Kommande sändningar

Senare idag
Tid:
08:45 - 10:00
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
A336
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Marianne Spante
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Fysik 1b2
Lärare:
Terje Hedström
Rum:
321
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Profession, teori och metod
Lärare:
Peter Jansson
Rum:
C313
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3
Lärare:
Therese Rodin
Rum:
A046
Tid:
13:00 - 14:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3
Lärare:
Susanne Antell
Rum:
A046
Tid:
14:00 - 15:30
Kurs:
Matematik 1a för grundlärare 4-6
Matematik 1a för grundlärare F-3
Lärare:
Helena Grundén
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
15:00 - 16:00
Kurs:
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
A046
Imorgon
Tid:
09:00 - 09:45
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Sefija Melkic Larsson
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
09:00 - 15:30
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Profession, teori och metod
Lärare:
Jennie Vinter
Rum:
C313
Tid:
09:30 - 11:30
Kurs:
Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare F-3
Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare 4-6
Lärare:
Desirée Von Ahlefeld Nisser
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:30 - 12:00
Kurs:
Rörelse och musik i förskola och förskoleklass
Lärare:
Elin Eriksson
Rum:
A046
Tid:
09:45 - 12:00
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
13:00 - 14:00
Kurs:
Rörelse och musik i förskola och förskoleklass
Lärare:
Petra Gustafsson
Rum:
A046
Tid:
13:00 - 14:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Sefija Melkic Larsson
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)
Utveckling och lärande i grundskolans åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU)
Lärare:
Lena Åström
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
13:00 - 17:00
Kurs:
Informationssystemteorier
Lärare:
Wei Song
Rum:
321
Tid:
14:30 - 16:30
Kurs:
Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning statsvetenskap
Lärare:
Kjetil Duvold
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
15:00 - 17:00
Kurs:
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6
Lärare:
Stefan Larsson
Rum:
A046
Onsdag, den 24 januari 2018
Tid:
08:00 - 11:30
Kurs:
Barns utveckling och lärande i matematik
Lärare:
Johan Åkerstedt
Rum:
A046
Tid:
08:45 - 10:45
Kurs:
Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare F-3
Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare 4-6
Lärare:
Desirée Von Ahlefeld Nisser
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Sefija Melkic Larsson
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
09:00 - 15:30
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
09:00 - 17:00
Kurs:
Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Lärare:
Mari-Cristin Malm
Rum:
E151 (FÖ1)
E152 (FÖ2)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Fysik 1b2
Lärare:
Terje Hedström
Rum:
321
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
C313
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)
Utveckling och lärande i grundskolans åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU)
Lärare:
Jörgen Dimenäs
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass
Lärare:
Berit Lundgren
Rum:
A046
Tid:
13:30 - 16:30
Kurs:
Anatomi och fysiologi II
Lärare:
Linnea Gustafsson
Rum:
F106 (FÖ6)
Torsdag, den 25 januari 2018
Tid:
08:00 - 16:00
Kurs:
Profession, teori och metod
Lärare:
Mari-Cristin Malm
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
08:30 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv
Lärare:
Lena Marmstål Hammar
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi II
Lärare:
Mathias Andersson
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
18:00 - 19:00
Lärare:
Marika Marusarz
Rum:
E151 (FÖ1)
Fredag, den 26 januari 2018
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
A046
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi II
Lärare:
Linnea Gustafsson
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
10:30 - 12:00
Lärare:
Roger Nyberg
Rum:
322
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi II
Lärare:
Mathias Andersson
Rum:
F106 (FÖ6)
Måndag, den 29 januari 2018
Tid:
08:30 - 09:00
Kurs:
I lekens värld
Lärare:
Johanna Edman Olsson
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:00 - 15:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Rörelse och musik i förskola och förskoleklass
Lärare:
Juvas Marianne Liljas
Rum:
A046
Tid:
13:00 - 14:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Sefija Melkic Larsson
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Fysik 1b2
Lärare:
Terje Hedström
Rum:
321
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3
Lärare:
Anders Persson
Rum:
C313
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
E152 (FÖ2)
Tisdag, den 30 januari 2018
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Barns utveckling och lärande i matematik
Lärare:
Helena Eriksson
Rum:
A046
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Sefija Melkic Larsson
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan I
Lärare:
Ingrid From
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
12:45 - 15:00
Kurs:
Didaktik och ledarskap i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Övergångar till demokrati och diktatur
Lärare:
Kjetil Duvold
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Malin Alanentalo
Rum:
F106 (FÖ6)
Onsdag, den 31 januari 2018
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Fysik 1b2
Lärare:
Terje Hedström
Rum:
321
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Matematik 1a för grundlärare 4-6
Matematik 1a för grundlärare F-3
Lärare:
Marit Halldén
Rum:
A336
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Marianne Spante
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
C313
Tid:
13:00 - 17:00
Kurs:
Informationssystemteorier
Lärare:
Wei Song
Rum:
321
Tid:
15:00 - 17:00
Kurs:
Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning statsvetenskap
Lärare:
Kjetil Duvold
Rum:
C313
Torsdag, den 1 februari 2018
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Sefija Melkic Larsson
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi II
Lärare:
Tobias Rudholm Feldreich
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:15 - 10:30
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
10:15 - 12:00
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskola och förskoleklass
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
11:00 - 12:00
Kurs:
Bedömning och betygssättning för ämneslärare
Lärare:
Erik Backman
Rum:
Samtalsrum 04
A046
Tid:
11:00 - 12:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
A336
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
I lekens värld
Lärare:
Johanna Edman Olsson
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
A336
Tid:
15:00 - 17:00
Kurs:
Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning statsvetenskap
Lärare:
Kjetil Duvold
Rum:
C313
Fredag, den 2 februari 2018
Tid:
08:30 - 09:30
Kurs:
I lekens värld
Lärare:
Johanna Edman Olsson
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:00 - 11:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
A336
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskola och förskoleklass
Lärare:
Margareta Litsmark Forsgren
Rum:
A046
Tid:
15:30 - 16:30
Kurs:
I lekens värld
Lärare:
Johanna Edman Olsson
Rum:
E151 (FÖ1)